Skip to main content

KUD CENTER 21

URADNE URE
kadarkoli, včasih tudi nikoli

NASLOV
Hupa Brajdič – Kulturno umetniško društvo
Center 21 Grič 5a
1000 Ljubljana

hupa.brajdic@gmail.com
041 274 349

ZASTOPNICI
Tina Glavič Novak, predsednica
Tjaša Zidarič, podpredsednica